prekazky 01

Monkey Business

  • Sedivy_Photography_FB_16132209.jpg
Stručně o překážce
název MONKEY BUSINESS
Popis překážky

Překážka MONKEY BUSINESS

Popis překážky: Ručkovací konstrukce s různými typy chytů. První (nástupní) a poslední chyt jsou označeny barvou. Překážka je splněna dotekem rukou posledního segmentu nebo zazvoněním zvonku rukou.

Překážka se zdolává pouze jedním pokusem. Jakýkoliv kontakt se zemí v průběhu zdolávání překážky, se považuje za její nesplnění. Při zdolávání překážky je nutné začít prvním (nástupním) chytem. Jakýkoliv kontakt se zemí v průběhu zdolávání překážky, se považuje za její nesplnění.

VARIANTA: PRODLOUŽENÝ MONKEY BUSINESS – Závodník (závodnice) začíná ručkovat po sešikmené konstrukci, přičemž začíná na vyznačeném místě (barevně odlišeno) tak, že se žádná část těla nedotýká země. Ještě před dosažením druhého barevně označeného místa, přechází závodník (závodnice) rovnou na první segment ručkování. 

 

Vzájemná pomoc: ZAKÁZÁNA

Hendikep: ANO

 

Při zdolávání překážky je povoleno:

- závodník a závodnice využijí k nástupu na překážku pouze připravený stupeň, nebo mohou využít dopomoc ostatních závodníků

- posledního chytu se pouze dotknout (rukou)

- vynechávat jednotlivé segmenty 

 

Při zdolávání překážky je zakázáno:

- využívat jiné části překážky (např. konstrukční lana) k jejímu zdolání, než chyty (kruhy, desky s otvory, koule atd.) 

- k nastoupení na překážku využít svislé části konstrukce (stojny)

- vzájemná pomoc závodníků v průběhu zdolávání překážky

- dotýkat se v průběhu zdolávání překážky její konstrukce nohama

- dotýkat se v průběhu zdolávání překážky země

- mužům využívat ženskou (juniorskou) část překážky